Joomla 1.5 vs PHP 5.3.8

Posted by cemetery on Sep 9, 2012 in Others |

Đang ngồi làm website cho khách thì gặp cái lỗi này, search 1 lúc thì ra.

Chẳng biết save vào đâu cho hợp lý, chợt nhớ blog muối dưa muối cà lâu lắm rồi không update. Phang tạm vào đây vậy.

Lỗi không hiển thị menu list trong Admin của Joomla 1.5 khi sử dụng PHP 5.3.8

Mở /libraries/joomla/html/html/menu.php

Tìm dòng

function treerecurse( $id, $indent, $list, &$children, $maxlevel=9999, $level=0, $type=1 )

Sửa lại thành

function treerecurse( $id, $indent, $list, $children, $maxlevel=9999, $level=0, $type=1 )

(xóa mỗi cái & đi mà giải quyết được ối việc :| )

— update 10/09/2012

Tìm trong php.ini dòng

error_reporting = E_ALL | E_STRICT

đổi thành

error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE

Sau đó vào configuration.php, đổi giá trị của $error_reporting từ default về 6135


Reply

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt

Copyright © 2021 Bùi Hoài Nam – cemetery All rights reserved. Theme by Laptop Geek.